Klik op de lampjes voor toelichting bij de oefeningen.

Alfabetisering
(woorden)

Alfabetisering
(teksten)

Woordenschat &
grammatica

Informatie &
links


 
Leer de woorden

Doel:

Hier leer je (door te luisteren) de woorden die je nodig hebt in de volgende vijf oefeningen: "Welk woord hoor je?", "Welke letter is goed?", "Welke letter hoor je?", "Welk woord staat hier?" en "Schrijf het woord".

Wat moet je doen?

Klik op het play-knopje van het geluid. Je hoort een woord. Klik op het goede plaatje.

Opmerking:

Voor deze oefening hoef je niet te kunnen lezen, maar voor wie dat wel kan: het woord staat ook bovenaan de bladzijde.

En dan?

Bij het goede antwoord zie je een groen vakje met een lachend gezichtje. Klik op de knop met >>> om verder te gaan. Bij een fout antwoord zie je een rood vakje met een droevig gezichtje. Probeer het dan nog een keer. Klik op het lampje rechtsboven in de oefening voor extra opties, b.v. om de score te tonen.
 
Strip: "Mien, Kees, Kim en Tom"

Doel:

Hier oefen je het lezen en begrijpen van teksten.

En verder oefen je het lezen en schrijven van woorden uit de tekst.

Hoe ?

"Mien, Kees, Kim en Tom" is een serie stripverhalen over de alledaagse belevenissen van een gezin. De strip is bedoeld voor volwassen cursisten die met alfabetisering bezig zijn en de meeste letters en klanken beheersen, maar nog veel moeten oefenen met lezen. De strip bestaat daarom uit "mkm-woorden" (medeklinker-klinker-medeklinker). Bij elk stripverhaal hoort een aantal oefeningen: de strip lezen en beluisteren, gatentekst, begrip, wisselrijtje en anagram.

Klik voor verdere toelichting op het lampje op de desbetreffende pagina.
 
Koe-letterspel

Leerdoel:

woordenschat en spelling.

Doel van het spel:

Raad het woord dat op de plek van de sterretjes moet komen.

Wat moet je doen?

Klik op een letter in het alfabet. Als de letter in het woord zit, kijkt het gezichtje blij en verschijnt de letter op de goede plaats. Als de letter niet in het woord zit, kijkt het gezichtje verdrietig en begint de koe van de bloemen te eten. Kies op deze manier letters tot je het hele woord hebt. Lukt het je het woord te maken voordat de koe alle bloemen heeft opgegeten ?
 
Informatie over deze site


 
Welk woord hoor je ?

Doel:

Hier oefen je het samenvoegen van losse klanken tot een woord.

Wat moet je doen?

Klik op het play-knopje van het geluid. Je hoort de losse klanken van een woord. Welk woord is dat? Klik op het goede plaatje.

En dan?

Bij het goede antwoord zie je een groen vakje met een lachend gezichtje. Klik op de knop met >>> om verder te gaan. Bij een fout antwoord zie je een rood vakje met een droevig gezichtje. Probeer het dan nog een keer. Klik op het lampje rechtsboven in de oefening voor extra opties, b.v. om de score te tonen.
 
Leesteksten en anagrammen

Leesteksten

Doel:

Hier oefen je het lezen van teksten.

Wat moet je doen ?

Je ziet een zin. Probeer deze zin te lezen. Na 5 seconden verschijnt een geluidselement. Klik op het play-knopje van het geluid. Je hoort nu de zin. Heb je het goed gelezen ? Klik op de knop met >>> om verder te gaan. Na 8 zinnen zie je de hele tekst. Als je dan verder gaat, krijg je een andere oefening: het anagram.

Het anagram

Doel:

Hier leer je woorden met de goede letters te schrijven.

Wat moet je doen ?

Je ziet de letters van een woord. De letters staan door elkaar. Het is een woord dat je hebt gelezen in de leestekst. Klik op de letters in de goede volgorde.

En dan ?

Als je het goed doet, zie je een rij ballonnnen en verschijnt het woord "goed". Klik op de knop met >>> om verder te gaan. Als je het fout doet, verschijnt het woord "fout". Klik dan op de knop met --- om te wissen en probeer het nog een keer. Als je tijdens het maken van het woord al ziet dat je het fout doet, kun je ook wissen door op de knop met --- te klikken. Na 5 goede oplossingen kom je vanzelf in de volgende leestekst.

Opmerkingen:

Het concept van deze oefening gaat in de toekomst waarschijnlijk veranderen.

De wachttijd bij de leesteksten is te veranderen. Klik daarvoor op het lampje rechtsboven in de oefening.
 
Woordenregen vtt

Doel:

Hier oefen je de woordvolgorde van de voltooid tegenwoordige tijd.

Wat moet je doen?

Je ziet vier blokjes met woorden naar beneden komen. Je kunt ieder blokje naar links en naar rechts bewegen door te klikken op de groene vakjes aan resp. de linker- en rechterkant van het blokje. Op ieder blokje lees je een zinsdeel. De zinsdelen staan door elkaar. Probeer de zinsdelen in de goede volgorde te zetten door de blokjes naar links en rechts te bewegen. Als de blokjes in de goede volgorde op de grijze balk belanden, heb je het goed gedaan.

En dan?

Heb je het fout gedaan, klik dan op de knop met "nog een keer". Heb je het goed gedaan en wil je een nieuwe opdracht, klik dan op de knop met "volgende". Na elke poging kun je de snelheid veranderen om het moeilijker (of makkelijker) te maken. (Het spel begint op de laagste snelheid.)
 
Andere websites


 
Welke letter is goed ?

Doel:

Hier leer je woorden compleet te maken door de goede letter in te vullen.

Wat moet je doen?

Je ziet een plaatje. Daaronder staat een woord, maar één letter moet je nog invullen. Welke letter moet op het streepje komen? Klik op de goede letter.

En dan?

Bij het goede antwoord zie je een groen vakje met een lachend gezichtje. Klik op de knop met >>> om verder te gaan. Bij een fout antwoord zie je een rood vakje met een droevig gezichtje. Probeer het dan nog een keer. (Klik eventueel op de knop met --- om het foute antwoord te wissen.) Klik op het lampje rechtsboven in de oefening voor extra opties, b.v. om de score te tonen.
 
Welke letter hoor je ?

Doel:

Hier leer je welke letters bij welke klanken horen.

Wat moet je doen?

Klik op het play-knopje van het geluid. Je hoort een letterklank. Klik op de goede leter.

En dan?

Bij het goede antwoord zie je een groen vakje met een lachend gezichtje (met koptelefoon) en verschijnt het woord "goed" in groene letters. Klik op de knop met >>> om verder te gaan. Bij een fout antwoord verschijnt het woord "fout" in rode letters. Probeer het dan nog een keer. Klik op het lampje rechtsboven in de oefening voor extra opties, b.v. om de score te tonen.
 
Welk woord staat hier ?

Doel:

Hier leer je geschreven woorden te herkennen / te lezen.

Wat moet je doen?

Je leest een woord. Klik op het goede plaatje.

En dan?

Bij het goede antwoord zie je een groen vakje met een lachend gezichtje. Klik op de knop met >>> om verder te gaan. Bij een fout antwoord zie je een rood vakje met een droevig gezichtje. Probeer het dan nog een keer. Klik op het lampje rechtsboven in de oefening voor extra opties, b.v. om de score te tonen.
 
Schrijf het woord

Doel:

Hier leer je woorden met de goede letters te schrijven.

Wat moet je doen?

Je ziet een plaatje. Schrijf het woord door op de goede letters te klikken. Als je het woord af hebt, klik je op de knop met het vraagteken.

En dan?

Bij het goede antwoord zie je een groen vakje met een lachend gezichtje. Klik op de knop met >>> om verder te gaan. Bij een fout antwoord zie je een rood vakje met een droevig gezichtje. Klik op de knop met --- om te wissen en probeer het nog een keer. Klik op het lampje rechtsboven in de oefening voor extra opties, b.v. om de score te tonen.
 
Anagram-dictee

Doel:

Hier leer je woorden met de goede letters te schrijven.

Wat moet je doen ?

Klik op het play-knopje van het geluid. Je hoort een woord. Je ziet de letters van dit woord. De letters staan door elkaar. Klik op de letters in de goede volgorde.

En dan ?

Als je het goed doet, zie je een rij ballonnnen en verschijnt het woord "goed". Klik op de knop met >>> om verder te gaan. Als je het fout doet, verschijnt het woord "fout". Klik dan op de knop met --- om te wissen en probeer het nog een keer. Als je tijdens het maken van het woord al ziet dat je het fout doet, kun je ook wissen door op de knop met --- te klikken.
www.taalplek.nl

Digitaal materiaal voor Nt2

www.taalplek.nl is een website met oefeningen en spelletjes voor cursisten Nt2 (Nederlands als tweede taal). De site is voor cursisten op verschillende niveaus. Er zijn o.a. oefeningen voor cursisten die met alfabetisering bezig zijn. De bedoeling van de website is het aanbieden van extra materiaal voor de les Nt2. Het lesmateriaal op de site kan gebruikt worden als aanvulling op een lesmethode voor Nt2.